Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, có chức năng tham mưu, thực hiện các hoạt động về công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

Sản phẩm nổi bật

VISIT OUR BOOTH

Địa chỉ

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH BẠC LIÊU

Số 16 Cù Chính Lan, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

 

Liên hệ

Điện thoại: 02913.97.97.77
Email: ttttxtdlbl@gmail.com

Liên kết với chúng tôi

Người đại diện

Website

https://dulich.baclieu.gov.vn/