Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bến Tre là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các hoạt động về công tác thông tin và xúc tiến trên địa bàn tỉnh.

VISIT OUR BOOTH

Địa chỉ

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH BẾN TRE

Số 108/1 Đường 30/4, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

 

Liên hệ

Điện thoại: (+84-275) 8511480 – 3838813
Hotline: (+84-275) 8511480
Email: ttttxtdl.svhttdl@bentre.gov.vn | ttxtdlbt@gmai.com

Liên kết với chúng tôi

Người đại diện

Website

http://dulich.bentre.gov.vn | http://bentretourism.vn