Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, có chức năng về công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch, và dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch. Đồng thời, Trung tâm còn có chức năng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực về du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

VISIT OUR BOOTH

Địa chỉ

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH HẬU GIANG

Số 02, đường Võ Văn Kiệt, P.5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

 

Liên hệ

Điện thoại: 0293.627.0087
Hotline: 0945.175.136 (Ms Quyền)
Email: xtdl.haugiang@gmail.com

Liên kết với chúng tôi

Người đại diện

Website

https://haugiangtourism.vn/