Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong cả nước nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch của tỉnh Sóc Trăng đến với người dân, du khách và các doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế.

VISIT OUR BOOTH

Địa chỉ

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG

147 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 

Liên hệ

Điện thoại: 0976978261
Email: xtdulichsoctrang@gmail.com

Liên kết với chúng tôi

Người đại diện

Website

https://www.dulichsoctrang.org/