Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL Vĩnh Long, nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch tỉnh nhà

VISIT OUR BOOTH

Địa chỉ

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VĨNH LONG

107/2 Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 

Liên hệ

Điện thoại: 02703.863.764
Hotline: 0949193945
Email: xuctiendulichvl@gmail.com

Liên kết với chúng tôi

Người đại diện

Website

https://vinhlongtourist.vn/