Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của UBND Tỉnh Lâm Đồng. Chức năng & Nhiệm vụ chính của Trung tâm: Tham mưu và giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách liên quan tới thu hút đầu tư, thương mại và du lịch; Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình, nội dung làm việc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Lâm Đồng; Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền quảng bá; Tổ chức đoàn cùng doanh nghiệp thương mại, du lịch tham gia các sự kiện, hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, ….; Tổ chức các đoàn đi nghiên cứu và  phát triển thị trường

Sản phẩm nổi bật

VISIT OUR BOOTH

Địa chỉ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG

Tầng 1, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 

Liên hệ

Điện thoại: 02633.533.277
Email: hddllamdong@gmail.com

Liên kết với chúng tôi

Người đại diện

Website

https://dalat-info.gov.vn/