2 trung tâm hội nghị và 3 nhà hàng tại Phan Thiết và Bến Tre