Chương trình kiểm tra sức khỏe phòng chống ung thư của Trung tâm Y tế Năng lượng Nguyên tử Đông Nam