Quảng Nam là địa phương đầu tiên của cả nước xây dựng những giá trị khác biệt với thương hiệu điểm đến du lịch xanh