Icon
0 +
Exhibition company
Icon
0 + Cities & provinces of Vietnam
0 + Countries and territories
Icon
0 +
International Buyers
Icon
0 +
Visitors

Giới thiệu chung

Triển lãm Trực tuyến là kênh phục vụ các nhà trưng bày trong và ngoài nước. Mỗi nhà trưng bày sẽ được cấp 1 tài khoản gian hàng trực tuyến 2D. Doanh nghiệp có thể chủ động cập nhật hình ảnh, video giới thiệu doanh nghiệp cũng như các sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Bên cạnh đó, tính năng trò chuyện trực tuyến và phát sóng trực tiếp sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả nhiều khách hàng tiềm năng.

Tham quan Triển lãm thật dễ dàng chỉ với 3 bước

IconIcon

Bước 1

Đăng ký tài khoản dành cho Khách tham quan

IconIcon

Bước 2

Nhận Email Đăng ký thành công từ Ban tổ chức

IconIcon

Bước 3

Tham quan Gian hàng và Kết nối với Nhà trưng bày

Nhà tài trợ và các Đơn vị hỗ trợ

Cơ quan chỉ đạo:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
imageimage

Đơn vị tổ chức:

Tổng Cục Du lịch Việt Nam
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty QC & HC Triển lãm CIS Việt Nam
Công ty TNHH Lê và Anh em (Le Bros)
imageimageimageimage

Diamond Sponsor Official Airline

Diamond Sponsor

Gold Sponsor
Official Gala Dinner Venue

Gold Sponsor
Official Vietnam Mice Forum Venue

Gold Sponsor
Official Hotel

Official Venue

Premium Partner

Premium Partner

Nhà tài trợ chính thức:

Nhà Trưng Bày: