Thành phố Đô thị Busan – Nền tảng và dịch vụ du lịch Y tế

1) Giới thiệu Dịch vụ Y tế và Du lịch Y tế Busan

2) Tư vấn Y tế Trực tuyến (Liên kết với Dịch vụ Du lịch Y tế Busan)

3) Khuyến mãi sản phẩm du lịch y tế ( trọn gói ) ( Gói khuyến mãi đặc biệt được áp dụng)

VISIT OUR BOOTH

Địa chỉ

DU LỊCH Y TẾ BUSAN , HÀN QUỐC

Tầng 2, số 67 đường Jwadong, quận Haeundae, Busan , Hàn Quốc

 

Liên hệ

Điện thoại: +82-51-936-1000
Email: vietnam@langscorp.com

Liên kết với chúng tôi

Người đại diện

Website

www.medilangskorea.co.kr